Over ons

Onze visie

Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis in ons leven. Een gebeurtenis die past in het rijtje geboorte en huwelijk. Dagen die gevuld worden met dingen die geregeld moeten worden en dat vaak allemaal onder tijdsdruk. En dan niet te vergeten dat we met iedereen rekening willen houden. En ondertussen proberen we dan ook nog de dagen bewust mee te maken.

In de visie van De Lelie hoort dit andersom te zijn. Wij zijn erop gericht dat mensen zich vooral bezig houden met de beleving van een uitvaart. Onze visie is kort samen te vatten: “Een uitvaart regel je niet alleen, maar beleef je…”.

Aan een aantal regelactiviteiten ontkomen we niet. Het schrijven van de enveloppen, bestellen van de bloemstukken enz. Maar al in het regelgesprek sturen we erop aan dat mensen ook bij iedere keuze die ze maken juist van de beleving uitgaan. Het zijn tenslotte belangrijke stappen die deze gebeurtenis tot een waardige herinnering maken. De details rondom een afscheid maken altijd het verschil. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kleur van de uitvaartkist, of een eigen afbeelding op de rouwcirculaire. Al deze ‘details’ zorgen dat we het afscheid als een geheel beleven. Alles klopt en past bij de dierbare waar we afscheid van moeten nemen.

De Lelie richt zich daarom met name op de beleving van mensen. Iedere stap die wij zetten is hierop gebaseerd. Met het afscheid en de periode daarna als uitgangspunt. Vanuit de algemene vraag hoe u de dag van afscheid voor u ziet gaan we toewerken naar die beleving en meer.

Onze missie

Naast onze persoonlijke doelen hebben we natuurlijk als onderneming ook een algemeen doel gesteld waarbinnen we verder ontwikkelen richting de toekomst. Het doel van De Lelie is kort omschreven: het leveren van een unieke bijdrage voor onze lokale maatschappij rondom het thema overlijden.

De Lelie heeft in de eerste plaats de overledene en natuurlijk daaraan gekoppeld zijn of haar nabestaanden als uitgangspunt bij het invullen van haar missie. Daarbij zijn wij van mening dat voor alles een weg en een oplossing bestaat en dat we met alle betrokken partijen ons uiterste best moeten doen om het afscheid vorm te geven zoals de nabestaanden dit voor zich zien. Dat is niet altijd makkelijk, maar door vooral voorlichting te geven en ook hoge eisen te stellen aan onze toeleveranciers, hebben we een goede basis gevormd om op alle mogelijke vragen in te spelen. En daar waar dit nog niet het geval mocht zijn, zijn onze mensen als geen ander in staat om een op maat gesneden oplossing te organiseren.

Onze huisstijl

De Lelie heeft op basis van haar visie en missie een huisstijl ontwikkeld gebaseerd op ervaringen van onze cliënten. De mensen die wij in de afgelopen jaren hebben mogen bijstaan hebben ons regelmatig inspiratie geboden om ook onze huisstijl verder te ontwikkelen.

De tijd van de hoeden ligt wat ons betreft achter ons. Geheel op basis van ons contact met de nabestaanden maken we de afweging welke kleding past bij de uitstraling die de nabestaanden verwachten op de dag van de uitvaart.

Ons uitvaartcentrum kent vooral een open licht karakter. Kleuren brengen we aan op basis van ons contact met de nabestaanden doormiddel van verlichting en accessoires.

Onze mensen

Marc Stift

Uitvaartbegeleider

“Elke keer als ik naar een familie mag om de uitvaart van een dierbare te begeleiden vind ik dat zelfs na al die jaren nog steeds een beetje spannend. Elke familie, maar ook elk verhaal, is immers anders. Een uitvaart is in mijn beleving meer dan een reeks handelingen die worden uitgevoerd en begint met een zoektocht op basis van een leeg vel papier. Op de eerste dag wordt er als het ware een zaadje geplant dat zich in de loop van de dagen tot aan het afscheid steeds een beetje meer ontwikkelt tot een uitvaart die past bij diegene die is overleden. Niets wordt letterlijk iets. En wat is het fantastisch als dat ‘iets’ een bijzondere herinnering mag worden, iets waar de nabestaanden mee vooruit kunnen. Een uitvaart is meer een kwestie van beleven dan van regelen!”

Barry Stift

Algemeen directeur

Het leiden van een uitvaartonderneming is uniek. Uniek door de werkzaamheden, maar ook uniek door alle indrukken. Vooral de hele kleine indrukken maken dat het in mijn beleving geen beroep is, maar een roeping. In alle jaren waarin ik De Lelie samen met mijn collega’s heb mogen laten opbloeien tot een begrip in onze omgeving heb ik vooral ervaren dat je met geen enkele studie of opleiding uitvaartbegeleider kunt worden. Dit zit in je, diep van binnen. Een echte uitvaartbegeleider is iemand die niet bang is zijn of haar gevoel te gebruiken en zich te laten inspireren door zijn of haar intuïtie. Aangevuld met de kennis die nodig is voor het beroep zelf mogen nabestaanden dan vertrouwen op de persoon die aan tafel zit. Op die manier leiden we De Lelie op dagelijkse basis. Met de beleving van onze gasten als vast uitgangspunt brengen we vernieuwingen aan en breiden we onze dienstverlening uit. En dat levert dagelijks weer nieuwe inzichten op. Samen met onze mensen verwacht ik nog lange tijd te mogen bouwen aan deze unieke onderneming.